Syndyk sprzeda lokal mieszkalny Żnin ul. Janickiego

163 500,00 zł

sprzedam


Syndyk Żnin, sprzeda Żnin, lokal Żnin, mieszkalny Żnin, Żnin Żnin, Janickiego Żnin

WYCIĄG Z REGULAMINU SPRZEDAŻY.

1. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 54,90 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą o pow. 8,00 m2 oraz z udziałem 63/282 w częściach wspólnych budynku i urządzeń infrastruktury przedmiotowej nieruchomości i w prawie własności gruntu, zapisanej pod numerem KWBY1Z/00020280/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych położoną w Żninie, przy ul. Klemensa Janickiego 28. Nieruchomość zabudowana oznaczona geodezyjnie nr dz. 1498/1 o pow. 911 m2 objęta jest KW nr BY1Z/00017343/6, za cenę wywoławczą nie niższą niż wartość oszacowania, tj. za cenę nie niższą niż 163 500,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych 00/100).

2. Oferty należy składać w formie pisemnej w terminie do dnia 05 grudnia 2023 roku do godz. 15.00, w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Marciniaka, ul. Plac Henryka Sienkiewicza 2 lok. 22, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).

3. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin ww. nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 5 7 3 1 4 0 0 4 5 i adresem e-mail: syndyk . marciniak (a) gmail . com

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZNAJDUJE SIĘ W GALERII ZDJĘĆ DOŁĄCZONYCH DO OGŁOSZENIA - ZDJĘCIE 3,4.


Ważne do: 2024.09.08, wyświetleń: 237

nr ogłoszenia: 22750